Yeni Yıla Çok mu Yükleniyoruz? İnsan Dışarıda mı, İçeride mi?

İnsan, beklenti dediğimiz kavramın etrafında hayatını şekillendirip bu şekiller üzerinden mana çıkartmaya alışmış tembel bir varoluştur.

Her yeni başlangıçları karşılarken etrafına üstlenmekten kaçındığı her şeyi ekler ve onu hayatına bu şekilde kabul eder. Der ki; "senden, sizden beklentim..." İnsan sadece diğer insanlara beklenti yüklemez. Zaman, madde ve doğa gibi düzenli veya düzensiz yada nötr hareket eksenine ait olan ve mecburi birliktelik yaşadığı tüm bu kavramlara bir beklenti yükler. Gene tüm bu kavramları kendi deneyimlerine göre tanımlar ve zaman zaman yadsır. İnsan olmadanda var olacak olan her şeye beklenti yüklemek yada kendine göre tanımlamak... İnsan olmadanda olan ancak insanla farklılalaşan zaman, doğa ve madde üçgenine insan dışsal değil içsel ivme ve itme etkisi yapmaktadır. Zaman herkes için varken herkesin zamanı kullanma şekli çok farklıdır. İnsanın zamandan beklentisi göz önüne alınarak nasıl verimli kullanabileceğinin öğretisini oluşturmayı amaçlayan teknikler geliştiriyorlar. Buna da "zaman yönetmi" ismini veriyorlar. Bu örnekte görüldüğü gibi insanın kendi olmadan da var olan şeylerin dışında değil içinde yer alır. İçinde bulunma gerçekliği insanın bekleyen değil beklenilen kavramını karşıladığını gösteriyor. 

Yeni yıla girdiğimiz ilk günün arefesinde herkes yeni yıldan bir çok şey diledi. Sağlık, mutluluk, huzur, para, aşk vb. Tüm bunları bir düzensizlikle hareket eden ve kendi olmadan da olmaya devam edecek olan bir zaman kavramından bekledi. Gene beklenilen üzerine insan kendindeki tüm yükü yeni yıla yükledi ve bahaneler dünyasına ilk adımı attı. 

İnsanın bekleyen değilde beklenen kavramının öznesi yaptığımızda neler değişir? "Yeni yıla girdiğimiz ilk günün arefesinde herkes yeni yıldan bir çok şey diledi." cümlesini "Yeni yıla girdiğimiz ilk günün arefesinde herkes kendinden bir çok şey diledi." şeklinde tanımlarsak çok şey değişir. Özne olan insan artık dışarda değil içindedir. 

Öznesi olmadığınız bir yaşamın size getireceği şey... 

Murat Öztürk