Koçluğun Amacı Nedir?

Danışanın kendi belirlediği hedeflere, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Koçluk bir gelişim sürecidir. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir.

Koçluk; mevcut durumundan, daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireylerle yapılan bir çalışmadır. Koçluk; bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamında, gelişimi hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.

Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir?

 • Profesyonel koçluk bütün işleri kolaylaştırır ve başarıya ulaştırır.
 • Danışanın var olan potansiyelini ortaya çıkarır ve geliştirir.
 • Danışanın iç gücünü ortaya çıkarır.
 • Danışanın kendine olan inancını, güvenini, sevgi ve saygısını yükseltir.
 • Danışanın motivasyonunda gözle görülür bir artış sağlar.
 • Danışanın artan performansı sayesinde verimliliğini yükseltir.
 • Danışanın kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağlayarak kişisel değişim-dönüşüm ve gelişiminde sıçrayış yaptırır.
 • Danışanın sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlar.
 • Danışanın yaşama daha aktif olarak katılımını sağlar.
 • Danışanın öğrenme ve öğrendiğini uygulama potansiyelini arttırır.
 • Danışanın aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini geliştirir.
 • Danışanın kendine has özelliklerini ve yeteneklerini tespit ederek, danışanı bu alanlara yönlendirir.
 • Danışanın zamanını verimli kullanmasını sağlar.Danışanın yaşama karşı pozitif bakışlı, esnek ve hoşgörülü olmasını sağlar.

Kimler bir koçla çalışır?

 • Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak isteyen
 • Tam potansiyelini eyleme geçirmek isteyen
 • Bunun için çalışmaya, risk almaya hazır olan herkes, bir koçla çalışabilir.

Kariyerleri veya yaşamda ulaştıkları seviyelerden bağımsız olarak danışanlarımızın hepsinin ortak özellikleri var: Hepsi de yaşamlarından daha fazlasını isteyenbaşarılıilerlemeye açıkyenilikçizeki bireyler veya kurumlar.

Değişim zor bir süreçle işleyen kademeli  bir çalışmadır. Eğer kişi, kendi hayatına dair bir değişim projesi başlatmak istiyorsa, zorlu bir yolculuğa çıkmaya hazır olmalıdır. Bu yolculuğunda profesyonel rehberlik veya koçluk hizmeti almalıdır. Değişim başladığında, kişi kendi değerlerini yıkarken kendini kaybedebilir. Tüm bu süreçlerde kişi kendi kendine yetmez.

Koç kimdir?

Koç; doğru ve güçlü sorular soran yol arkadaşıdır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü doğru sorular sorarak danışanın bulmasını sağlayan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlayan yol arkadaşıdır. Bunların dışında koçun diğer özelliklerinden bazıları şunlardır.

 • Konuşmacıya inanır.
 • Yargısız bakış açısıyla bakar.
 • İyi bir dinleyici ve gözlemcidir.
 • Potansiyeli fark eder ve ortaya çıkarır.
 • Motivasyonu arttırır.
 • Değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.
 • Değişim yaratır.
 • Satır aralarını duyar.
 • Farkındalığı arttırır.
 • Gelecek odaklıdır.
 • Danışanı farklı bakış açısından baktıran kişidir.
 • Danışanı, hedeflediği yolda yürümesi konusunda destekler.

Koçluk Hakkında son söz:

Koçluk ile ilgili binlerce olumsuz yorum duyabilirsiniz. Bu yorumların %99’unun koçluğu bilmeyenler tarafında üretildiğini bilin. Olumsuz yorum yapan kişilere koçluğun tarifini sorun, büyük ihtimalle tarifini yapamayacaklardır. Bana göre, ülkemizin en büyük sorunu, insanlarımızın, bilgileri olmadığı konularda bile fikirlerinin olmasıdır. Bu bakış açısıyla sadece yıkıcı oluyoruz. Yapıcı olduğumuzda da dünyayı değiştirebiliyoruz. Lütfen ön yargılarınızı yıkın ve koçluğu tanıyın.